+34 610 93 21 15

gallery/24h
Inicio
Política de qualitat

A SERVEIX oferim contractes, assistències i serveis personalitzats disenyats exclusivament per a facilitar la vida a les persones que ens envolten i donant solucions globals dels gremis d'electricitat, fontaneria, fusteria, vitralleria, paleteria, neteja, entre d'altres, amb els millors professionals de confiança per a llars, comerços, comunitats i indústries, som especialistes en la gestió integral de reparacions, instal·lacions i manteniment.

Estem compromesos amb la protecció de el Medi Ambient i la Qualitat del servei que prestem als nostres clients. Per a això, mantenim i millorem contínuament el nostre personal, la nostra flota i el nostre sistema de gestió de Qualitat i Medi Ambient, basat en el compliment de les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 I UNE-EN-ISO 14001: 2015.

Disposem d'un programari i un sistema de gestió de qualitat on es realitza el control i seguiment de l'acompliment dels nostres treballadors i proveïdors de manera continuada a través de les inspeccions dels treballs realitzats i dels productes adquirits realitzant avaluació anual en base a aquests resultats.

Aquesta política es difon a tota l'organització utilitzant els mitjans habituals de comunicació interna: reunions, taulers informatius, comunicacions de Gerència.
És una de les funcions de la Gerència de SERVEIX, informar a tot el personal al seu càrrec de la Política de la Qualitat definida.

En línia amb aquest compromís, la Direcció de l'empresa assignarà els mitjans i recursos necessaris per a:

 

  • Assegurar l'enfocament a client, millorant la seva satisfacció a través del desenvolupament de la cultura de "clientología", que garanteix el posicionament del client en el centre de totes les nostres activitats, evitant qualsevol tracte o solució injusta cap a ell.
  • Complir amb tots els requisits que siguin aplicables a la nostra activitat, tant els legals i reglamentaris, com els establerts pels nostres clients i qualsevol altre que pogués definir-se internament per donar resposta a les necessitats i/o expectatives dels nostres grups d'interès.
  • Protegir i respectar el medi ambient, i adoptar mesures necessàries per prevenir la contaminació i reduir l'impacte ambiental de la nostra activitat.
  • Implantar una cultura de millora contínua en matèria de Qualitat i Medi Ambient en el desenvolupament de les nostres activitats i serveis.
  • Establir anualment objectius de millora de Qualitat i Medi Ambient, sota el marc de referència que estableix aquesta Política.

 

Guia de Bones pràctiques i qualitat en l'empresa

 

SERVEIX és una empresa dedicada a les instal·lacions i reparacions elèctriques, de fontaneria, i construcció en general, que es caracteritza per la seva gran professionalitat i experiència, totes les seves accions van dirigides a facilitar la vida de les persones.

SERVEIX respecta en tot moment els requeriments dels clients, es atenta i empatica amb les preocupacions i necessitats d'aquests.

SERVEIX desenvolupa les seves activitats a un preu raonable, sense sobrecostos ni comisions excesives peró competitiu que li permet posicionar-se al mercat i assegurar-se la seva permanència.

SERVEIX considera primordial entendre la qualitat com a eina fonamental per desenvolupar la seva activitat, de manera que no realitza treballs que puguin comportar danys fisics o morals a terceres persones.

SERVEIX proporciona els millors resultats als seus clients, a la societat i a tot el personal que forma part de l'empresa, a través del  Sistema de Gestió de la Qualitat.:.

 

Els Objectius Generals que es pretenen aconseguir amb el compliment diari de les Directrius de la Política de Qualitat són els següents:

Fer de la Qualitat un element bàsic de la Cultura de l'Empresa orientada cap al Client desenvolupant una gestió participativa. " Fer la feina bé a la primera ".

Optimitzar permanentment tots els processos a fi de millorar contínuament l'eficàcia de el Sistema i assegurar així la confiança dels nostres clients.

Fomentar la participació i motivació de personal en el Sistema de Gestió de la Qualitat per així aconseguir la millora dels processos.